I samband med att Martin & Servera tog fram ny affärsplan ville de växla upp och professionalisera HR-funktionen. För att nå fram till en ny verksamhetsplan och strategi för HR krävdes ett intensivt arbete med att omsätta den nya affärsplanen till ett relevant HR-erbjudande.

EN LEVANDE STRATEGI

Resultatet blev ett stort förändringsarbete, och slutprodukten en strategi byggd på företagets affärsplan, inklusive metoder och verktyg för målstyrning av HR-funktionen. Vi skapade en HR strategisk plan med utgångspunkt i Martin & Serveras mål och strategi, ett dokument och en målkarta som fortfarande lever och uppdateras år efter år.

ATT KOPPLA HR TILL AFFÄRSPLANEN

Vi började i affären och samlade lednings- och HR-grupper på alla nivåer för att svara på frågorna: Vart är företaget på väg, vilka områden och marknadsandelar är prioriterade och vad innebär det för HR-funktionen? Om vi tydligt definierar företagets mål och affärsutmaningar, vilka tjänster behöver då HR-funktionen sälja för att organisationen ska nå sina mål?

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med flera tusen anställda.

”I en uppdatering av företagets HR-funktion bidrog Sweden HR group till att skapa en helt ny HR-strategi kopplad till företagets nya affärsplan.”

– Maria Branestam, HR direktör.