Nytt år och nytt decennium innebär, som alltid, nya trender och “årets hetaste nyheter”. Många fokusområden och initiativ kvarstår fortfarande, även om de är under ständig utveckling. För bara några år sedan talades det mestadels om Employer Branding som ett sätt att försöka attrahera den svårfångade generationen som vi kallade Millennials. Idag är det betydligt fler företag som förstår vikten av ett strukturerat och strategiskt arbete med sitt arbetsgivarvarumärke. Men vad behövs egentligen på 2020-talet för att lyckas attrahera rätt kandidater?

LinkedIn har nyligen visat att mer än 75 procent av de arbetssökande gör research om företagets rykte och arbetsgivarvarumärke – innan de ens beslutar sig för att söka jobbet. På en arbetsmarknad där nästan all information är tillgänglig för nästan alla, så blir vikten av ett autentiskt Employer Brand än mer avgörande. Man pratar om att dagens arbetsmarknad till 90 procent är kandidatdriven. Det är helt enkelt inte längre arbetsgivaren som väljer bland talangerna, utan det är kandidaterna som väljer sin arbetsgivare. Företag och organisationer behöver därför börja betrakta och behandla sina kandidater som kunder.

Vill du veta mer om Employer Branding och hur just ni kan bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke?
Kontakta oss här!

Ett företags arbetsgivarvarumärke och framförallt dess värdeerbjudande, Employer Value Proposition, behöver vara både autentiskt, relevant och, inte minst, sant.

Autenticitet – värderingarna måste vara förankrade i verkligheten

När kandidaterna aktivt söker efter en framtida arbetsgivare vars värderingar är i linje med de egna, så ställer det krav på att dessa företagsvärderingar också är autentiska och verklighetsförankrade. En värdering som handlar om ”work-life-balance” måste också ha förankring i processer, rutiner och outtalade förväntningar. Fri arbetstid i all ära, men om en eller flera chefer samtidigt förväntar sig tillgänglighet dygnet runt eller inte befordrar småbarnsföräldrar, så kommer den bristande autenticiteten riskera att skada varumärket.

Relevans – våga differentiera erbjudandet mot olika målgrupper

Företag behöver veta vad dess kandidater vill ha och letar efter, så att värderbjudandet är relevant för rätt målgrupp. Tjänstebil kommer inte uppfattas som relevant för en miljömedveten målgrupp utan körkort och även om en frikostig pensionspolicy är en bra förmån, så kommer den inte tilltala en universitetsstudent som vill ha ett bra extrajobb med möjlighet till utveckling. Våga därför målgruppsanpassa och differentiera erbjudandet!

Sanningsenligt – se till att upplevda osanningar inte överskuggar förmånerna

Att ett arbetsgivarvarumärke och en uppsättning värdeerbjudanden behöver vara sanna kanske känns överflödigt att påpeka. Men fortfarande glömmer arbetsgivare ibland bort effekterna av exempelvis vissa förmåners begränsningar. En förmån som ”föräldralön i 6 månader” är både vanlig och positivt laddad. Men om det i policyn finns begränsningar om att det bara gäller barnets första 12 månader, eller uppfyllnad upp till en viss lönenivå, ja då riskerar den upplevda osanningen i erbjudandet att överskugga förmånen.

Publicerad: 2020-01-29