”Jag har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom Management och Sales inom konsultbranschen med en HR-utbildning i grunden. På Sweden HR group är jag COO och arbetar även med leveransprojekt mot kund.

Den ena dagen är aldrig den andra lik, vi är ständigt i rörelse och utveckling! Detta tillsammans med att dagligen få omges av kompetenta, prestigelösa och trevliga kollegor resulterar i ett unikt positivt och framåtlutat arbetsklimat.”