”Jag har varit HR-direktör och ledare från ett brett spann av verksamheter i såväl globala som svenska företag med fokus på affärsnära utvecklingsarbete. Mitt fokus är strategiska utvecklingsprojekt, Talent Management och ledarskap.

Uppdragen gör det möjligt att använda hela bredden i min kompetens, från operativ problemlösning till strategisk förmåga. Kulturen på Sweden HR group är extremt professionell och samtidigt väldigt personlig och inkluderande. I teamet har du alltid tillgång till en stor samlad erfarenhet bara ett samtal bort.”