En HR-strategi för nya affärsmål

I samband med att Martin & Servera tog fram ny affärsplan ville de växla upp och professionalisera HR-funktionen. För att nå fram till en ny verksamhetsplan och strategi för HR krävdes ett intensivt arbete med att omsätta den nya affärsplanen till ett relevant HR-erbjudande.

Att koppla HR till affärsplanen

Vi började i affären och samlade lednings- och HR-grupper på alla nivåer för att svara på frågorna: Vart är företaget på väg, vilka områden och marknadsandelar är prioriterade och vad innebär det för HR-funktionen? Om vi tydligt definierar företagets mål och affärsutmaningar, vilka tjänster behöver då HR-funktionen sälja för att organisationen ska nå sina mål?

En levande strategi

Resultatet blev ett stort förändringsarbete, och slutprodukten en strategi byggd på företagets affärsplan, inklusive metoder och verktyg för målstyrning av HR-funktionen. Vi skapade en HR strategisk plan med utgångspunkt i Martin & Serveras mål och strategi, ett dokument och en målkarta som fortfarande lever och uppdateras år efter år.

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med flera tusen anställda. "I en uppdatering av företagets HR-funktion bidrog Sweden HR group till att skapa en helt ny HR-strategi kopplad till företagets nya affärsplan."

- Maria Branestam, HR direktör.

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här