Vill du boka en föreläsning om Affärsdriven HR?

november 24, 2015

Vill du och ditt företag eller HR team lära dig mer om Affärsdriven HR och/eller Talent Management?

Vi skräddarsyr ett upplägg åt er.

Boka en föreläsning

Med allt som händer i omvärlden måste HR jobba mer agilt och affärsnära för att säkerställa att företagen når sina långsiktiga mål. Kompetensbristen, den höga konkurrensen, globaliseringen och digitaliseringen är bara några exempel som påverkar vår värld idag. HR behöver, nu mer än någonsin, förstå affären och vart företaget är på väg för att utveckla och jobba utifrån en strategi som stöttar företagets långsiktiga behov.

Citat från tidigare tillfällen:

”Mycket konkret och matnyttig föreläsning om Affärsdriven HR – nu vet jag precis hur jag ska koppla mitt HR-arbete till företaget där jag jobbar”

”Jag gillade verkligen på det sätt som Sweden HR group gjorde hela Talent Management processen tydlig och enkel att förstå”.

Hur tar du fram en affärsnära HR-strategi?

För att kunna arbeta strategiskt med HR krävs en djupare förståelse för affären: kundnytta, ägarintressen och konkurrensfördelar. Nanette Brink lär dig att jobba mer affärsdrivet med HR och ger konkreta tips och handfasta verktyg för detta.

Förslag på innehåll:

  • HRs historia; var kommer vi ifrån och hur påverkar det oss idag?
  • Att analysera affärsstrategin och identifiera företagets framtida behov
  • Hur du tar fram en HR-strategi och verksamhetsplan som är kopplad till ditt företags framtida behov
  • Hur du kopplar HR-strategin till HR-processer, organisationskultur och linjechefer
  • HR:s roll och förhållningssätt i ledningsgruppen
  • Praktiska övningar med simulerade case

Nanette har gedigen erfarenhet av strategisk HR från befattningar som HR-chef och HR-direktör i alla typer av verksamheter, både inom och utanför Sverige. Nanette har även varit programansvarig utbildare för Iterums kompletteringsutbildning för HR-akademiker och är grundare av konsultföretaget Sweden HR group.

Hur ska du jobba affärsnära med Talent Management för att nå ditt företags affärsmål?

Talent Management är idag en strategisk ledningsfråga och affärskritisk för att företag ska kunna nå sina långsiktiga mål. Det handlar om hur man strategiskt och affärsnära arbetar med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla – och ibland avveckla – personal för att nå företagets mål. Cecilia Nyblom lär dig hur en talangstrategi kan se ut och ger dig enkla och konkreta råd och verktyg som du kan ta med dig till ditt företag.

Förslag på innehåll:

  • Vad händer ute i världen med koppling till Talent Management och hur påverkar det dig och ditt företag?
  • Genomgång av de olika delarna och hur de är kopplade till affären: attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta
  • Hur du tar fram en affärsnära Talent Management-strategi
  • Praktiska övningar och case från verkligheten

Cecilia är Talent Management- och Employer Branding-specialist på Sweden HR group. Hon har tidigare jobbat med dessa områden inom både advokat- och managementkonsult-branschen, senast på McKinsey & Company. Idag hjälper Cecilia företag att utveckla och implementera sina egna Talent Management- och Employer Branding-strategier.

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här