Sweden HR group hjälper Arbetsförmedlingen att stärka sitt arbetsgivarvarumärke

december 2, 2015

Sweden HR group har fått ett uppdrag för Arbetsförmedlingen. Uppdraget går ut på att – i nära samarbete med myndigheten – ta fram en projektplan för hur Arbetsförmedlingen ska kunna stärka sin roll som attraktiv och utmanande arbetsgivare hos både befintliga och nya medarbetare.

”Vi är väldigt glada över förtroendet som vi fått och ser fram emot samarbetet med Arbetsförmedlingen. Myndigheten fyller en mycket viktigt funktion i samhället och för att kunna möta utmaningarna framöver är det viktigt att kompetensen håller jämna steg med verksamhetens ökade krav.”

”Som ett första steg i arbetet med projektplanen har vi tillsammans med representanter från myndighetens olika delar genomfört en workshop. Den omfattade en genomgång av innehållet i en Employer Branding-strategi och en analys av nuläget respektive formuleringen av det önskade läget.” Det säger Emma Wincrantz som är employer branding specialist och projektledare på Sweden HR Group.

VILL DU HA HJÄLP MED ATT TA FRAM OCH IMPLEMENTERA ER EMPLOYER BRANDING-STRATEGI?

Emma och Cecilia hjälper dagligen företag med att ta fram och implementera sin Employer Branding-strategi som stöttar företagets eller organisationens affärsplan, dessutom utbildar- och föreläser de i ämnet.

Boka ett möte

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här