Sweden HR group förstärker med Anna Wingmark

oktober 13, 2016

Som ett led i Sweden HR groups expansion kompletterar vi nu teamet med Anna Wingmark.

”Det senaste året har vi haft en kraftig ökning i efterfrågan på operativa och strategiska HR uppdrag med inriktning på organisationsutveckling. VD:ar och HR-direktörer/chefer inser i betydligt större utsträckning att detta område är affärskritiskt och vänder sig till oss för expertkompetens. Vi är därför jätteglada att Anna har börjat hos.” säger Nanette Brink, VD.

Anna har tio års erfarenhet inom kvalificerat HR arbete – både på operationell och strategisk nivå. Hon har varit med och utvecklat HR funktioner till att bli strategiska HR partners med tydligt fokus på affärsnytta. Hon kommer senast från en HR-konsult-roll inom IT-branschen.

Varmt välkommen till oss Anna! Vad var det som lockade dig till oss?

Jag drivs av att skapa mervärde, bidra till utveckling och förbättring av verksamheter. Det har alltid kommit naturligt för mig att tänka i termer av; Vad syftar den här insatsen till? Hur bidrar detta till de övergripande affärsmålen? Att arbeta på det sättet delar jag med Sweden HR group – dvs att alltid jobba affärsnära.

Vem är du när du inte jobbar?

När jag inte jobbar älskar jag att vara i rörelse, det kan vara alltifrån att sätta på en bra låt och dansa med barnen hemma på köksgolvet till att löpträna.

Ett stort intresse vi delar i familjen är att vandra och de senaste åren har vi vandrat såväl i Skottland som i Norge. Jag har stått längst ut på Preikestolen – det var en fantastisk upplevelse.

Anna Wingmark

  • Magister i Sociologi med inriktning personal-, arbetsliv- och organisation från Uppsala Universitet.
  • ICF diplomerad coach.
  • Norrländska rötter med en uppväxt i Vindeln, Västerbotten.
  • Löptränar regelbundet med ett antal topplaceringar genom åren.

Mer om Anna hittar du på LinkedIn

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här