Nyfikna på Arthur Engel, ledareutvecklare som berättar om lönsam HR

januari 4, 2015

Vi blev nyfikna på aktuella Arthur Engel. Före detta VD för Gant, Björn Borg och idag väl anlitad styrelsemedlem och ledarutvecklare, som valt att studera beteendevetenskap på halvtid. Trevlig läsning vänner!

Under året har vi här på redaktionen porträtterat diverse intressanta personer under vinjetten Nyfiken på. En gemensam nämnare har varit framgång, eller rättare sagt personer bakom det alltid lika mångdefinierade begreppet framgång.

I detta nummer blev vi nyfikna på Arthur Engel. Före detta VD för Gant, Björn Borg och idag väl anlitad styrelsemedlem och ledarutvecklare, mycket tack vare sitt unika sätt att skapa framgångsrika ledare och bolag. Varför har han satt sig i skolbänken?

Du pendlar mellan styrelserummet och skolbänken. Vad fick dig att börja studera beteendevetenskap?

Jag har alltid varit intresserad av mina egna och andras beteenden och hur olika ageranden påverkar omgivningen. Jag vill förena det affärsmässiga med beteendevetenskap och sa därför upp mig för att börja studera på halvtid. Det är alltid utvecklande att studera för att få nya infallsvinklar. Det finns en rad coaching utbildningar på marknaden, men jag ville åt något mer gediget, mer djuplodat. Så när jag kom in på utbildningen steg ett Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus, blev jag nöjd.  I klassen är vi 24 elever och jag är lite av en udda fågel, jag är den enda som inte har en klinisk bakgrund, utan kommer från näringslivet som företagsledare.  Jag har fått insikt i en annan värld där det råder andra värderingar och drivkrafter än i t.ex. näringslivet – som ofta styrs av monetära incitament. Det har fått mig mig att inse att näringslivet tar sig själva på alldeles för stort allvar när det kommer till kompensation, för det är inte där drivkrafter skapas.

Hur ser dina dagar ut?

Förutom att jag nu gör klinisk praktik, jobbar jag med ledarstöd genom mitt bolag Hilaritas AB, som betyder balans. Mina kunder är ledare och entreprenörer i näringslivet. Vi blandar komplexa affärsutmaningar med ledarskaps- och organisationsfrågor. Det jag tydligt ser är att det tyvärr finns en hel del dysfunktionella krafter inom näringslivet som man behöver hjälp med att kanalisera. Alltför många ledarutvecklingsprogram fokuserar enbart på att stärka en ledares redan positiva egenskaper. Jag tror på att skapa en bättre balans genom att faktiska även korrigera en ledares brister och mörka sidor.Jag har stimulerande och utvecklande styrelseuppdrag där jag får stor användning av mina erfarenheter av att kombinera beteendevetenskap med organisation, styrning och lönsamhet och modebranschen.

Engels uppdrag

 • Styrelseledamot Marimekko
 • Styrelseordförande Rapuntzel
 • Styrelseledamot MQ
 • Styrelseordförande Caliroots
 • Styrelseledamot Reliance Brand Ltd
 • Advisory Board för ekonomiutbildningen på Stockholms universitet.

Vad kommer det här intresset ifrån?

Parallellt med mina jobb har jag alltid arbetat med mig själv och mina beteenden – vad jag gör och vad det får för konsekvenser på min omgivning. En insikt jag har fått under åren är att kontroll dämpar motivation hos andra. Jag har alltid tyckt att det är roligt att jobba med att bygga team som tillsammans ska vara med att göra en resa. Under mina yrkesverksamma år har jag haft förmånen att arbeta i varierade företag vars gemensamma nämnare varit utveckling i förändring.
Som VD för reklambyrån Leo Burnett, som chef och VD på GANT i sju år, där det fanns en kreativ motor för att designa kläder till Björn Borg, ett bolag som drevs av produktutveckling och design.

”Den viktigaste delen av ett bolags utveckling är människorna. Därför behöver HR vara i en VDs närmsta krets”

Resan på GANT innebar en stor expansion med tillväxt och utveckling att bygga en organisation. Och att hitta ett gäng som ville göra denna resa. Jag fungerar som bäst i en grupp som bygger på tillit. Då kan vi finna en dynamik och energi som skapar förutsättningar för att bygga en verksamhet. Jag utgår alltid ifrån att alla människor har en inbyggd potential, som ledare gäller det att förstå individens förutsättningar och behov, och arbeta utifrån det. Min roll är att skapa ramar, för att alla människor mår bra av hyfsade riktlinjer. Innanför dessa ramar vill jag skapa en kultur där alla vill ta ansvar, använda sin kompetens och bidra. Jag tror inte på kontroll, det är inte ”där det sker”.

På Björn Borg var uppdraget att bygga en ny organisation och skapa struktur för fortsatt tillväxt. Som en konsekvens av Lehman kraschen stannade marknaden upp, vilket bidrog till ett förändrat konsumtionsmönster i branschen 2008-2014. Vi behövde därför backa bandet och titta på hur vi skulle förändra vårt sätt att arbeta och vilka kompetenser vi behövde ha för att möta den förändrade marknaden. Min lärdom är att om du ska utveckla ett bolag så handlar det om individerna, därför behöver du ha HR i din närmsta krets. Vi ville skapa ansvarstagande genom tydlighet och förståelse av vad vi förväntade oss av varje individ. Vi påbörjade ett förändringsarbete där vi bland annat identifierade de beteenden och den kompetens företaget behövde för att åter bli framgångsrikt.

Detta resulterade i ett värderings- och målstyrningsarbete där vi började mäta och belöna utefter hur individerna nått sina mål och levt enligt önskade beteenden – vi kallade det spelregler.

Arthurs tips till dig som HR

 • Fokus på människorna – det är de som gör skillnad.
 • HR för mig är strategiskt och affärskritiskt. Vid struktur och organisationsutveckling blir HR helt nödvändigt. HR är duktiga på att skapa målstyrning, hur personer ska följas upp och vilka konsekvenser som sker när dessa inte följs.
 • Om du som HR inte når fram till VD – se till att inte gå ut ur rummet innan VD förstår. Om inte VD förstår sitter problemet hos dig och du äger problemet tills du har gjort dig förstådd. Du måste förklara på ett annat sätt och anpassa retoriken. Identifiera vad det är som gör att jag inte blir förstådd, blicka tillbaka till andra händelser där du lyckats.

Arthurs tips till dig som VD

 • Inse tidigt att det är affärskritiskt att fokusera på individerna. Strategier i all sin ära, men effekten sker när individer implementerar dessa och utan goda förutsättningar blir arbetet inte bra.
 • Identifiera dina drivkrafter och vad de får för konsekvenser på din omgivning. Ledare som söker bekräftelse genom sin egen prestation aldrig blir bra ”jag kan göra detta istället”. För att skapa motivation hos andra behöver du som ledare bolla tillbaka, vara tydlig med att du litar på individens kompetents och ansvar tydlig att du finns tillgänglig om personen vill diskutera. Sluta med ”kan själv” – ta hjälp av andra och av proffs.
 • Fokusera tidigt på långsiktig lönsamhet
 • Vänta inte med att genomföra nödvändiga förändringar.
Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här