Nyfiken på Päivi Hemming – Chief Operating Officer Civil Rights Defenders

februari 14, 2017

Sweden HR group möter Päivi Hemming som jobbar som COO på Civil Rights Defenders, en organisation med syfte att verka i hela världen för att försvara mänskliga rättigheter.

Vad är Civil Rights Defenders?

Vi är en oberoende organisation (politisk, religiös etc.), som startade 1982 med syfte att försvara mänskliga rättigheter och fokusera på medborgerliga/politiska rättigheter. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi verkar i hela världen i samarbete med olika länders människorättsförsvarare. En människorättsförsvarare är en person som med fredliga metoder främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar främst via etablerade, lokala människorättsorganisationer. Vi stärker lokala människorättsaktivister med kunskap, träning och stöd. Vi övervakar statliga myndigheter, vi kräver rättvisa och upprättelse och vi informerar människor om deras rättigheter samt driver påverkansarbete mot beslutsfattare.

Vår verksamhet finansieras med statliga medel såsom SIDA, via företag, stiftelser, fonder och privata givare.

Vad gör en Chief Operating Officer?

Förutom min strategiska roll i ledningsgruppen har jag ett övergripande operativt ansvar för verksamheten, säkerställer att processer, system och bemanning fungerar som det ska – så att vi blir ett starkt stöd för de som jobbar ute ”på fältet”. Jag skapar förutsättningar för en effektivare organisation helt enkelt.

Du har en lång karriär som HR direktör bakom dig – på vilket sätt är den erfarenheten till hjälp i rollen som COO?

I mitt tidigare liv som HR direktör såg jag alltid till att inte låta mig ”boxas in” i en HR roll som fungerar som en enskild ö i organisationen. Jag har alltid använt min nyfikenhet och brinnande intresse för hur organisationer fungerar i sin helhet. Detta har inneburit att jag har haft ansvarsområden som kanske inte alltid traditionellt uppfattas som HR-arbete. Jag har alltid vågat utmana organisationer och befintliga strukturer där jag har jobbat. Med tiden har jag samlat på mig en kunskapsbank som sträcker sig utanför den traditionella HR-rollen. Rollen som jag har idag som COO är den första som titelmässigt har lyft mig utanför den ibland så trånga HR-boxen. Vem vet – kanske nästa steg blir en VD-roll :).

Vad är dina 5 bästa tips till HR-chefer/HR-direktörer som vill göra karriär genom att ta sig an andra seniora befattningar i en organisation?

  1. Våga kliva utanför HR-boxen! Man måste våga (och vilja såklart) att använda sin HR-position till att jobba över hela organisationen. Med ökad kunskap och kompetens kommer också nya möjligheter till andra roller.
  2. De nya möjligheterna kommer sällan av sig själv, du behöver också låta din omgivning veta vad du kan bidra med. Du behöver sälja in dig själv.
  3. Var ödmjuk och lär av de som redan är där du vill vara.
  4. Se inte de olika karriärstegen bara som medel att ta dig dit du vill. Känn passion för varje steg och bli mästare där du är, för varje given tidpunkt.
  5. Förstå för vems skull organisationen existerar och sätt dig i deras skor. Då får du också förståelse för vad som behövs göras. HR-rollen blir ibland för inriktad inåt så att man tappar kundperspektivet.
Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här