Nyfiken på Annica Bjurfors – Hur använder LRF Strategisk HR?

november 3, 2015

Vi har förmånen att varje dag lära känna och jobba tillsammans med intressanta personer som har en VD eller HR-direktörsroll på en rad olika företag och organisationer. Vi vill ge er en inblick i vår och våra kunders vardag. Denna månad blev vi nyfikna på vår kund Annica Bjurfors, HR-direktör LRF, om hur det är att driva HR strategiskt arbete i näringslivet kontra i en intresseorganisation.

Vi sätter oss ned med LRFs HR-chef Annica Bjurfors för att ta reda på något vi funderat på länge;

Har du börjat dricka mer mjölk sen du började på LRF?

Jag dricker inte mer mjölk än tidigare, däremot äter jag svenska livsmedelsprodukter. Gärna närproducerat och ekologist, inleder Annica med ett stort leende.

Hur är det att driva ett HR-strategiskt arbete i en intresseorganisation jämfört med att arbeta med detta inom det privata näringslivet?

Det finns en gedigen uthållighet och långsiktighet i vårt arbetssätt i jämförelse med exempelvis ett börsbolag, där det ofta går mycket fortare än inom en intresseorganisation. Ett börsbolag behöver hela tiden visa marknaden finansiella resultat, det innebär att beslut kan bli väldigt kortsiktiga. Hos oss finns det en stor förståelse för långsiktigheten i exempelvis ett förändringsprojekt. Det finns även ett stort hållbarhetstänk vilket är en av våra framgångsfaktorer.

Vad är nyckeln till framgång?

Att arbeta både verksamhetsnära och driva HR-arbetet på ledningsnivå. Frågorna måste vara förankrade i ledningen, men också viktigt att det finns ett ägarskap för HR-frågorna i organisationen hos cheferna. HR behöver vara ute i organisationen och möta ledarna, förstå deras utmaningar och hjälpa cheferna att göra HR-arbetet till deras eget. HR ska med utgångspunkt från verksamheten erbjuda expertkunskap inom hela HR området. Vi har erfarenhet, kunskap och verktyg att utveckla organisationen, med förståelse för människan i olika sammanhang.

Vilka är era HR-fokusområden för att bidra till att LRF når sina uppsatta verksamhetsmål?

Vi har identifierat fyra HR-fokusområden som vi inriktar oss på fram till 2018:

  1. Ledarskap. Fortsätta våra utvecklingsinsatser på ledarsidan.
  2. Attraktiv arbetsgivare. Vi har ett fortsatt fokus att bli mer attraktiva som arbetsgivare.
  3. Målstyrning. Vi har gjort en hel del analyser av vårt ledarskap och vi ser att vi har ett s.k. relationsorienterat ledarskap. Det finns massor av styrkor i detta, men vi behöver jobba på att bli ännu bättre på målstyrning, uppföljning osv.
  4. Agil organisation. Vi jobbar med ett större helhetstänk där medarbetarna är med och bidrar till helheten i större utsträckning. Vi jobbar mot ett ledarskap som sätter ramar och rätt förutsättningar för att medarbetarna själva ska kunna vara med och bidra till helheten. Vi fokuserar just nu på tre områden som behövs för att nå vårt agila mål; arbetsglädje, lojalitet och mod.
Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här