Bienvenidos, Foon Ying, Laipni Lūdzam, Tama, Välkommen till vår kund Engelska Skolan Norr!

maj 18, 2016

Bienvenidos, Foon Ying, Laipni Lūdzam, Tama, Välkommen till vår kund Engelska Skolan Norr som har ett 30-tal olika nationaliteter representerade i sitt lärarteam på 70 personer.

Vad kan ni lära av deras verksamhet när det kommer till mångfald? Och hur har Sweden HR groups arbete bidragit till att skapa synergier för affärsmässig vinning?

Följ med och träffa vår kund Dominique Roosen, rektor på Engelska Skolan Norr.

Vill ni också hyra en HR-chef/konsult för ett specifikt projekt eller löpande HR-arbete? Kontakta Nanette Brink så hjälper vi dig att att skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Sweden HR group i samarbete med Engelska skolan norr

Engelska Skolan Norr (ESN) bildades 1993 som den första fristående grundskolan i Sverige som följer den nationella läroplanen och på samma gång ger sina elever djupgående kunskaper i det engelska språket.

De kallar sig interkulturella (inte mångkulturella) och har som mål, utöver att följa läroplanen, att hjälpa barnen att skapa större förståelse för olikheter och väcka intresset och ge verktyg att lära av varandras kulturer.

För att kunna göra det har ESN ett tvåspråkigt (minst) lärarteam på 70 personer från cirka 25 olika länder.

Vad menar ni med interkulturell skola?

Det är viljan att lära sig av varandra genom att integrera mellan olika kulturer i vardagen. Det blir en utväxling när vi plockar det bästa från allas olika perspektiv och erfarenheter.

Hur märks det i vardagen?

Våra lärare har enorma akademiska erfarenheter med sig från sitt hemland när de kommer till oss. Vi har mycket att lära från undervisning i andra länder och tvärtom. För att vi ska kunna ta tillvara på detta behöver våra anställda ha intresset av att vilja utvecklas och lära av andra, samtidigt med hög respekt för andras olika kulturer.

Vårt ramverk är den nationella läroplanen, utöver det tar vi in lärarnas erfarenheter. Hos oss räcker det inte att bara följa planen. Som exempel arbetar vi i team uppdelade i ämnesgrupper. Lärarna får själva skapa en röd tråd från förskola till 9:an. Vi arbetar med feedback genom att lärarna observerar varandras pedagogik. Det kräver mod av våra anställda.

Allt detta utvecklar våra lärare och det bidrar till att nivån på undervisningen höjs.

Hur attraherar ni personer med olika bakgrunder?

För mig är nyckeln inställningen. Som arbetsgivare behöver man ha ett genuint intresse för andra erfarenheter och kunna ta tillvara på dessa i sin verksamhet. För att attrahera rätt personer behöver vi först säkerställa att de delar vårt förhållningssätt om att vilja lära och läras av andra, på riktigt. Det är en personlig egenskap, ingen koppling till bakgrund eller religion. Det är viktigt att visa att vi som arbetsgivare ger känslan att ”här kan du bidra”, istället för att ”du ska vara tacksam för att du får ett jobb” som man tyvärr möter ibland i debatten om utrikesfödda idag.

Vad är ditt tips till andra företag som vill skapa rätt förutsättningar?

Självklart måste vi införliva våra löften det när de väl börjar jobba. Det spelar ingen roll vad det är för verksamhet. De anställda mår och presterar bra om arbetsgivaren är tydlig vad som förväntas av dem och ger dem rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Ett affärsnära HR-arbete har hjälpt oss att skapa den strukturen. Det kan jag varmt rekommendera.

Vi är väldigt stolta över de höga betyg våra elever går ut med. Det ser vi som ett tecken att vi är på rätt väg. Vi kan självklart bli bättre och vi lär oss varje dag. Det är en del av jobbet och det som gör det så väldigt roligt att arbeta här. Om man jobbar med utbildning, är det viktigt att man som medarbetare vill fortsätta utveckla sig! Säger Dominique avslutningsvis.

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här