Behöver du stöd i era HR frågor eller hyra en HR-chef?

juni 13, 2016

Vi på Sweden HR group är experter på HR och erbjuder skräddarsydda HR-lösningar. Vi består av ett 20-tal experter med en HR-akademisk bakgrund eller liknande, ofta förenad med någon form av affärsrelaterad utbildning. Majoriteten av oss har tio års operativ och strategiskt relevant erfarenhet eller mer.

Vi jobbar alltid inifrån och ut och anpassar vårt HR-stöd till den fas som ni befinner er i. I praktiken kan det innebära allt från att hantera det dagliga operativa HR-arbetet till att genomföra strategiska och kvalificerade organisations- förändringar och/eller chefsstöd.

Vårt erbjudande i korthet utifrån tre delar:

  1. HR-interim – där våra konsulter går in från tid till annan som HR-chef/HR-direktör.
  2. HR-strategi – Projektbetonade insatser inom organisationsutveckling med beteendevetenskapen som bas, som chefs- och ledningsgruppsutveckling, företagskultur, omstrukturering, målstyrning, kompetensförsörjning, integration vid företagsförvärv, employer branding m.m.
  3. Utbildning – Vi utbildar HR-professionella i bl.a. affärsnära HR och hur du bygger en HR-strategi kopplat till affärsplan. Ledningsgrupper och chefer i bl.a. svåra samtal, intervjuteknik, pragmatisk arbetsrätt och arbetsmiljö.

Behöver ni stöd inför hösten?

Varmt välkomna att höra av er till nanette.brink@swedenhrgroup.se

Här kan ni lyssna och läsa om några av de uppdrag vi har utfört: CASE

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här