Bambora visar hur man växer globalt med hjälp av HR

oktober 13, 2016

Antonia Brandberg Björk är Chief People Officer på Bambora, ett företag som växt från 0 till 620 anställda på 2 år. Antonias roll har varit avgörande för Bamboras framgång och vi pratade med Antonia om hur hennes resa med Bambora har sett ut.

Vad är, och gör en Chief People Officer?

– Min roll som Chief People Officer är liknande det man brukar kalla HR-chef på andra företag. Att inte heta just HR-chef eller personalchef var ett aktivt val. Eftersom Bambora är ett framtidsföretag ville vi även ta avstånd från en förlegad syn på HR som ”bara en personalavdelning”.

För oss är HR en väsentlig del i affärsstrategin.

Mina ansvarsområden är bland annat kompetensförsörjning, utveckling av medarbetare och utvecklingsstrategier för Bambora. Generellt kan man säga att jag arbetar mer affärsnära en traditionell HR-chef.

Vad innebär det att arbeta affärsnära med HR?

– Att låta HR vara ett viktigt stöd för att nå de affärsmål som företaget satt upp. För Bambora har det varit en del av affärsstrategin från början. Många andra företag satsar först på de ekonomiska bitarna och involverar HR sent i processen. Vi gjorde tvärtom. Vilket avspeglar sig i att jag var anställd nummer två på hela företaget. Jag fick komma in väldigt tidigt i processen och därmed vara med och sätta agendan.

Hur kommer det sig att Bambora valde att satsa på HR så tidigt?

– Då vår affärsmodell var att växa väldigt snabbt var en av grundinsikterna att HR måste lyckas för att affären ska lyckas. Idag är det en extrem konkurrens om de bästa talangerna och när man vill vara med och tävla om dem måste man vara i framkant. Och då måste HR helt enkelt vara en prioritet för företaget.

Hur har ni arbetat för att klara av en sådan snabb utveckling som ni gjort?

– Ett av våra viktigaste verktyg har varit att lägga mycket fokus på att bygga en långsiktigt hållbar företagskultur. Vi hade starka processer för detta på plats från början. Om man inte matchar företagets resa med en kulturell resa är det extremt svårt att i efterhand korrigera en potentiellt negativ företagskultur. Det är väsentligt mera lönsamt att satsa på att bygga rätt kultur från start.

Vad kännetecknar en framgångsrik företagskultur enligt dig?

– För mig är det viktigt med en stark företagskultur där individen får ta plats. En tydlig roll och tydlig förväntansbild för den enskilde medarbetaren möjliggör individuell frihet. Medarbetare som känner en frihet att lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt ger bäst resultat. Bambora är en samling självständiga individer men vi är också en stark gemenskap. Utan en bra och levande teamkänsla går det inte att ha lagerarbetare i Melbourne, en säljavdelning i Göteborg och en utvecklingsavdelning i Canada som delar samma värden och strävar åt samma håll.

Vad tycker du är den viktigaste pusselbiten i en framgångsrik företagskultur?

– Det finns så klart många bitar som måste falla på plats för att det ska fungera men en av de viktigaste, i alla fall i mitt tycke, är att man skapar en kultur där människor vågar göra fel. Det är extremt viktigt att ha en kultur där det är ok att göra misstag för annars utvecklas man inte. Men det får absolut inte vara något man bara säger för att det låter bra. Här är det viktigt att ledningen lever som man lär. Att alla från vd till lagerarbetare kan vara öppen med sina misstag och att det är ok. För oss är det avgörande, för vi gör alla misstag under resans gång. Men genom att arbeta med värderingar och företagskultur har vi lyckats ta tillvara på de misstag som vi har gjort och lära oss av dem. Detta är nödvändigt om man vill vara en game changer.

Slutligen, vilka är din fem viktigaste tips till företag som är i startblocken?

– Oj, svår fråga men jag skulle säga att det är viktigt att tänka långsiktigt, se till att ha en bra styrelse, ha med kulturtänket från första början, våga satsa och våga ha en företagskultur där folk får göra misstag. Dessutom har vi ett uttalat externt mål, att vi ska vara det mest kundfokuserade betalföretaget i världen, som alla anställda känner till och står bakom. Det känner jag är otroligt viktigt!

Jobbar du på ett tillväxtbolag som behöver HR-stöd? Kontakta Nanette Brink så hjälper vi dig att att skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Sweden HR group möter Antonia Brandberg Björk på Bambora

Vill du veta mer eller är i behov av HR-stöd? Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era affärsbehov och vilken fas ni befinner er i. Kontakta oss här